làm sao tạo những hiệu ứng đẹp xinh lung linh cho trang website/blog

Code Tạo hiệu ứng Trỏ chuột cực đẹp cho Blog

Chỉ cần Copy đoạn mã bỏ zô Blog các bạn đẹp lung linh ngay. Bắt đầu nào.


Hiệu ứng 3 Ngôi Sao
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/3ngoisao.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Bồ Câu Bay
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loit…4/bocaubay.swf ” width=”700″ height=”1000″ wmode=”transparent” align=”left”>
</DIV>

Hiệu ứng Bướm Bay Và Pháo Hoa
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loit…yvaphaohoa.swf ” width=”700″ height=”1000″ wmode=”transparent” align=”left”>
</DIV>


Hiệu ứng Những Trái Bóng Đung Đưa
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/nhungtraibong.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”> </DIV>


Hiệu ứng Chòm Sao Sáng
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/sao.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Sao Thập Cẩm Đủ Màu
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/SaoThapCamDuMau.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Sao Rơi
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saroi.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Tim Hồng Bay Lên

<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 1500; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 1000″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/timhong.swf” width=”700″ height=”1000″ wmode=”transparent” align=”left”>
</DIV>


Hiệu ứng Bướm Trắng Bay

<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/BuomTrangBay.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Cá Bơi Lội Tung Tăng
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/caboiloi.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Tuyết Rơi Và Sao Bay
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/tuyetsao.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Đôi Bướm Xanh Bay
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/buomxanh.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>


Hiệu ứng Dàn Sao Đung Đưa
<DIV id=”Layer1″ style=”Z-INDEX: 1; LEFT: 0; WIDTH: 700; POSITION: absolute; TOP: 0; HEIGHT: 622″>
<embed src=” http://www.geocities.jp/nhacnen_loithinhcau4/saodungdua.swf” width=”750″ height=”922″ wmode=”transparent” align=”right”>
</DIV>

Còn rất ngiều hiệu ứng đẹp :

   Bước 1: bạn truy cập vào http://www.totallyfreecursors.com/

   Bước 2:click vào một hình trỏ chuột mà bạn cảm thấy ưng ý

Bước 3:trong cửa sổ hiện ra,bạn coppy hết mã code HTML
Bước 4:các bạn quay về blog của mình vào Mẫu —>chỉnh sửa HTML rồi nó sẽ hiển thị ra mọt cái bảng khá rắc rối—>bấm vào cái bảng và ấn  CTRL+F và điền <body> ấn enter rồi dán cái mã code coppy vừa nãy sau chữ <body>

Chúc các bạn THÀNH CÔNG !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *